Üdvözöljük a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége weboldalán!
2018. 10. 19., péntek

A MOMSZ

Magyarországi Mentõdolgozók Szövetsége

A Fõvárosi Bíróság a Magyarországi Mentõdolgozók Szövetséget 14632. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A bíróság egyidejûleg a szervezetett közhasznú szervezetté minõsítette.

A szervezet célja:

elsõdleges kiemelt célja a magyarországi mentõdolgozók munkajogi és szociális érdekeinek képviselete, továbbá

az érdekvédelem jogi garanciái bõvüljenek, s olyan mûködõképes, alkupozíción nyugvó érdekegyeztetési rendszer
jöjjön létre, amely megteremti a mentõdolgozók körében az európai uniós szintû kereseti, szociális viszonyokat;

egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse az Országos Mentõszolgálat által foglalkoztatott munkavállalók - továbbiakban: mentõdolgozók - sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit; továbbá

fellépjen a mentõ, mint hivatás állami és társadalmi, anyagi és erkölcsi elismeréséért, valamint a mentõdolgozók
személyiségi és állampolgári jogainak érvényesítéséért; és

foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben balesetet szenvedett mentõdolgozók számára a megmaradt képességeikre építve a legmagasabb szintû, számára tartós foglalkozást és önmegvalósítási lehetõséget biztosító foglalkoztatást elõsegítése, támogatása, érdekeinek védelmét ellássa, valamint

a nyugdíjas mentõdolgozók szociális érdekeinek képviseletét felvállalja.


Mit tesz a MOMSZ - és ezzel hogyan szolgálja a mentõdolgozókat?

Különösen jelentõs a munkavállalói jogok érvényesülése során a munkavállalók aktív részvétele, hiszen a munkavállalói közömbösség, munkahelyi belenyugvás, tétlenség nagyon sok esetben nem csak az egyén szintjén marad meg, hanem kiterjedhet a társadalom nagyobb rétegeire is, amely a munkavállalók jogainak hallgatólagos csorbításához vezethet.

A MOMSZ elsõdleges kiemelt célja a magyarországi mentõdolgozók munkajogi és szociális érdekeinek képviselete annak érdekében, hogy a MENTÕK ne csak álmodják az életet, hanem megéljék az álmunkat.

Támogatóink

adooktatas.jpg

tradio.jpg

Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége
Hungarian Ambulance Workers’ Federation

H-1042 Budapest IV., Árpád út 44-46.

Bankszámlaszám: 12010422-01324000-00100003
Postacím: 1593 Budapest, Postafiók 708.
Copyright © 2011 Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége

Kapcsolat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem
Készítette és üzemelteti: ifocus Kft.