112

Hogyan hívhat mentőt?

2022. évi rendes közgyűlés

Kedves Bajtársunk!

 

Tisztelettel meghívunk a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége évi rendes közgyűlésére, melyet 2022. május hónap 25 –én (szerda), 09.00 órakor tartunk.

 

A közgyűlés helye: Öreghalász Étterem 

 

Címe: 1042 Budapest, Árpád út 20-22.

 

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 

1. A MOMSZ 20121. évi szakmai munkájának, pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása, az elnökség beszámolójának elfogadása;

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évi megállapításairól, a FB beszámolójának elfogadása;

3. A MOMSZ 2022. évi költségvetési és cselekvési tervének ismertetése, megtárgyalása és elfogadása;

4. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő(k) lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségre méltatlanná vált vezető tisztségviselő(k) visszahívása, vezető tisztségviselő(k) választása;

5. Egyéb

 

Amennyiben a fent meghirdetett rendkívüli Közgyűlés nem határozatképes – ha azon a tagság 50% – a plusz egy fő nincs jelen -, úgy a megismételt rendkívüli Közgyűlés változatlan napirenddel ugyanazon a helyszínen – figyelemmel a Polgári Törvénykönyv 3:76.§ (3) bekezdésében foglaltakra – ismételten összehívjuk 2022. évi május hónap 28 –án (szombat), 09.00 órára.

 

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a megismételt rendkívüli Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül már határozatképes.

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a fenti napirendekre vonatkozó előterjesztéseket a www.momsz.hu weboldalon teszi közzé a Szövetség elnöksége 2022. évi május hónap 09. napjától.

A Bajtársak megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Dr. Kusper Zsolt

elnök

 

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.