112

Hogyan hívhat mentőt?

Gyermekrajz-pályázat 2023

Pályázati kiírás

 

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) „Gyermekrajz-pályázat 2023” címmel egyfordulós rajzpályázatot hirdet gyermekeknek. A beküldött rajzokat a MOMSZ Facebook közösségi oldalán lesznek láthatók és lájkolhatók, melyek közül a legjobb 3 képet a közönség segítségével választja ki a szakmai zsűri.

 

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be a 3-tól 14 éves korú gyermeke(i) nevében a gyermek törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője. Olyan gyermek készíthet pályázatot, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét még nem.

 

A pályamunka részletei:

A pályázati kiírás az alábbi három korcsoportra vonatkozik:

 • 3-6 éveseknek
 • 7-10 éveseknek
 • 11-14 éveseknek

 

A pályamunka témája lehet:

 • 75 éves az Országos Mentőszolgálat. Mutasd be, hogyan képzeled el a mentőket 75 év múlva, a jövőben. Milyenek lesznek a mentőjárművek, a mentőruhák és a felszerelések.
 • Mutasd be, milyen lenne, ha mesehősök végeznék a mentők munkáját. Rajzold le, kedvenc meséd szereplőit, amint mentőként segítenek az embereknek.

 

A pályázatra kizárólag olyan gyermekrajz nyújtható be, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve közlési jogával más nem rendelkezik.

Egy szerző csak egy művel indulhat.

 

A pályamű terjedelme:

Tetszőleges szabadkézi technikával (ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, vízfesték, tempera, filctoll stb.) A4 vagy A3 méretű papírra készített kétdimenziós (nem térbeli) alkotást várunk.

 

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan kérjük megküldeni (szkennelve vagy lefotózva) az info@momsz.hu e-mail címre, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

Az elektronikus úton megküldött pályaműhöz kérjük mellékelni:

 • a gyermek nevét és korát, továbbá a szülő nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó helyett nyilatkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a pályázó törvényes képviselője, örökbefogadó vagy nevelőszülője, illetőleg arról, hogy a gyermek koránál fogva a pályázaton jogosult részt venni. Emellett nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművet kizárólag a gyermeke alkotta (szkennelt dokumentumként)

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

A pályázat beérkezési határideje 2023. május 26.

 

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről a MOMSZ elnöksége dönt szakmai zsűri bevonásával. A szakmai zsűri tagjai; Illés István a MOMSZ elnöke, Végh Zita rajzművész, 

A szakmai zsűri a legtöbb lájkot elért 30 kép közül választja ki az első három helyezettet, őket díjazásban részesíti. A legtöbb lájkot kapó kép készítője közönség díjat kap.

 

A pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket a MOMSZ szakmai zsűrijének nem áll módjában elfogadni és értékelni!

 

A pályázat díjazása mind a három kategóriában

Mindhárom kategóriában az első három helyezett kerül díjazásra, valamint különdíjat is odaítélünk.

 

A pályázat elbírálási határideje 2023. május 31.

 

Nyertesek és nyeremények:

A pályázók között I., II., III. helyezettet és egy közönségdíjast hirdetünk.

 

Díjazás: értékes nyeremények

 

A zsűri által kiválasztott nyertes és a közönségdíj nyertesének nevét a MOMSZ 2023. június 10-én hirdeti ki. A nyerteseket e-mailben értesíti ki a MOMSZ. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át 2023. június 15-én megrendezésre kerülő díjátadón és kiállítás megnyitón (a kiállítás helyszíne szervezés alatt van, ezért a részletekről később adunk tájékoztatást). A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) a nyerteseket terheli. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

 

További fontos tudnivalók

A három életkori kategóriában meghirdetett pályázaton minden gyermek csak egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető a MOMSZ munkatársaitól az info@momsz.hu e-mail címen.

 

Szervező és adatfeldolgozás:

A rajzpályázat szervezője a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (H-1044 Budapest IV., Fiumei út 18/A.). A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a MOMSZ végzi. A rajzok beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket. A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

 

MOMSZ Elnökség

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.