112

Hogyan hívhat mentőt?

A váltás gyakorlata

„A váltásra az a gyakorlat alakult ki, hogy a 7 órakor váltó egységekre a váltást 6:30-ra időzítik. Természetesen elvárás, hogy a belépő dolgozók a 6:30-tól 7:00-ig terjedő időt nem számítják munkaidőnek, mert majd őket is leváltják másnap 6:30-kor, kivéve, ha reggel kivonulás van, és csak 7 óra után ér vissza az állomásra a lelépő, akkor az előző nap reggeli 30 perce ajándék lett a cégnek. Eleve a szabály azt írja elő, a váltás a lelépő és a belépő dolgozó együttes jelenlétével zajlik, ami alapvetően eredményezi valamelyikük túlmunkáját. A nem 24 órás kocsik esetében az az elvárás, hogy a reggel 7-kor kezdő autó 7 órára vonuló képes legyen, tehát a kocsi felvételét meg kellene kezdeni 6:45-kor, viszont a munkaidő ez esetben csak 7-től számolható, így az átvétel 15 perce itt is ajándék a cégnek, illetve hallottam olyat, hogy “ez bele kell hogy férjen” a dolgozónak. Az esti leálláskor pedig, amennyiben az egység a munkaidő vége után ér az állomásra, akkor az állomásra érkezést kellene a munkaidő végének venni, pedig még az utómunkálatok elvégzése is munkaidő. Gyakran történik meg a reggeli kivonulás, amikor már a váltott személyzet vonul ki 7 óra előtt, de még az előző személyzet van bejelentkezve a tabletbe, csak a megjegyzésbe írják be, hogy a váltott személyzet vonult ki. Ez így rendben van?”

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ

A válaszadás időpontja: 2022. november 14.

Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt (Kusper Ügyvédi Iroda)

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló mentődolgozó munkaidejére a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.) megállapított eltérésekkel kell alkalmazni [Eszjtv. 1. § (9) bek.]. 

A hatályos vonatkozó szabályozás értelmében munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. [Mt. 86.§ (1) – (2) bek.]. Az idézett rendelkezés a munkaidő fogalmához tartozónak minősíti a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartamát. Az előkészítő vagy befejező tevékenység minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. Ebből pedig az következik, hogy az előkészítő és a befejező munka a rendes munkaidő része. Következik ez abból a megfogalmazásból is, hogy ezt a feladatot a mentődolgozónak szokás szerint és rendszeresen kell ellátnia, azaz semmilyen, a megszokottól eltérő körülménynek nem szükséges ezek elvégzéséhez bekövetkeznie. E körben kiemelendő, hogy ezt a tevékenységet nem kell a mentőszolgálatnak külön elrendelnie, szemben a rendkívüli munkaidőtől, amennyiben a rendkívüli munkaidő minden esetben a munkáltató döntésétől függ. 

Az előkészítő és a befejező munka tehát azt jelenti, hogy a mentődolgozónak kötelessége az ilyen jellegű tevékenységet elvégezni, ez a tevékenység nem minősül rendkívüli munkaidőnek, a mentőszolgálatnak pedig oly módon kell megszervezni a munkát, hogy megakadályozza az előkészítő és a befejező munkával kapcsolatos szabályozással történő visszaélést, illetve e szabályok megkerülését. Másképpen: a mentőszolgálat köteles a mentődolgozót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint úgy foglalkoztatni, hogy ne fordulhasson elő – az a rosszul kialakított gyakorlat -, hogy a munkaidő kezdetéhez, illetve végéhez nem számolja hozzá az előkészítő és a befejező munkára fordítandó időt. Lényeges továbbá, hogy a mentődolgozót a munkaviszony fennállta alatt minden esetben díjazás illeti meg, következésképpen a mentődolgozó díjazás nélkül nem köteles a mentőszolgálat rendelkezésére állni, vagy munkát végezni.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.