112

Hogyan hívhat mentőt?

A közalkalmazotti jogviszonyt hogyan lehet minél hamarabb megszüntetni? Milyen lehetőségek vannak?

OMSZ – MÖSZ megállapodás. A 16 ezer forint megkapásának feltétele 2015. január 01. és 2015. március 15 – én még közalkalmazotti jogviszonyban állók kaphatnak. Tavaly október óta betegállományban vagyok, erre való hivatkozással nem kaptam meg az említett összeget. Tudomásom szerint a betegállomány nem szünetelteti a közalkalmazotti jogviszonyt. Tisztelettel várom a választ.

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 13.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A közalkalmazotti jogviszony tekintetében elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.), bizonyos esetekben külön törvény, másodlagosan pedig a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései ad iránymutatást. Az Mt. – közalkalmazottakra is irányadó – 55. §-a (1) bekezdésének a) és k) pontja értelmében a közalkalmazott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól keresőképtelensége esetén, valamint közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban (pl. törvényben) meghatározott időtartamra. A törvény erejénél fogva kötelezően szünetel a közalkalmazott jogviszonya betegsége miatti keresőképtelensége idejére, továbbá a szülési szabadság, a gyermek gondozása, ápolása céljából illetve a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett, valamint a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára járó fizetés nélküli szabadság idejére.

 

A fentiek okán – tekintettel a kérdező sajátos munkajogi helyzetére – az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján járó – 16 000 Ft összegű – mosatási költségtérítés kifizetésének a megtagadásakor a munkáltató jogszerűen járt el. Ugyanis a hivatkozott megállapodás szerint a béren kívüli juttatásra való jogosultság két konjunktív feltételt határoz meg a kifizetéshez: 1) a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 2015. évi január 01. és március hónap 15. napja között fenn kell állnia, 2) a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya ezen időszak – 2015. évi január 01. és március hónap 15. napja – között nem szünetelhet.

 

Mivel a kérdező – a jogszabály erejénél fogva – tavaly októbere óta fennálló betegsége miatt keresőképtelensége idejére mentesülni kényszerül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, nem felel meg a megállapodásban rögzített azon feltételnek, amely alapján jogosulttá válhatna a béren kívüli juttatás – fentebb rögzített – összegére.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.