112

Hogyan hívhat mentőt?

Gépkocsihoz tartozó útiköltség térítés

Szeretném megtudni, hogy a gépkocsihoz tartozó útiköltség térítés, az csak ez a 9 Ft/km, vagy adott kilométer felett van egy meghatározott összeg? (megye helyettesi státusz esetén, ha távolabb lévő állomásra irányítanak, ami jelentős terhet jelent a megalázó bérezést tekintve)
Kötelesek áthelyezni, a hozzám legközelebb eső állomásra, ha a jövőben már kizárólag tömegközlekedéssel tudok bejárni, a munkába? Válaszukat megköszönöm.

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 12.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A közalkalmazotti jogviszonyban is irányadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) azon rendelkezése, amely szerint a munkáltató köteles a közalkalmazottnak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a közalkalmazottnál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult [153. § (1) bek.].

A kérdést kapcsán a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében az Szja-tv. 25. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott – közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével – 9 forint/km költségtérítés illeti meg a közalkalmazottat a munkában töltött napokra, ha a közalkalmazott lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között és/vagy hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között nincsen közösségi közlekedés, vagy azt a közalkalmazott – munkarendje, illetőleg mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt – nem vagy csak hosszú várakozással tudná igénybe venni, amit a munkáltatónak meg kell térítenie. Ennél több költség nem számolható el a munkába járás címén autóra, illetve a munkáltatót ezen túlmenően jogszabály nem kötelezi a munkába járás feltételeinek biztosítására, a közalkalmazott lakóhelyéhez legközelebb eső munkavégzés helyére történő áthelyezésre. A kinevezési okmány szerinti munkavégzés helye mindaddig tart, amíg a munkáltató ettől eltérően nem rendelkezik – tehát új munkáltatói utasítást nem ad -, kinevezési okmány módosítása esetén addig, amíg a felek újra nem módosítják a kinevezési okmányt.

 

Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kívánom, hogy a munkáltató a közalkalmazott érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a közalkalmazottnak aránytalan sérelmet nem okozhat. A kérdést illetően álláspontom szerint a munkáltatónak – az aránytalan sérelem elkerülése végett – figyelembe kell venni a közalkalmazott személyes körülményeit – korát, egészségügyi állapotát, beosztását, családi helyzetét, stb. – az elvégzendő munka és annak jellege szerint a munkavégzés helyével.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.