112

Hogyan hívhat mentőt?

Ha valaki ittasan megy be dolgozni...

És ha valaki ittasan megy be dolgozni? Azt azonnal elbocsájtják nem?? Tehát ha valaki ily módon akar kibújni a két hónap alól, azon kívül, hogy fegyelmivel engedik el, van e valamilyen más szankciója a dolognak??

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 14.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. §-ának (1) bekezdése szerint – melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.) 44/A. §-ának (1) bekezdése miatt a közalkalmazottakra is alkalmazni kell – a közalkalmazott munkára képes állapotban köteles a munkavégzési helyén megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetve a munkaidőben a munkáltató rendelkezésére állni munkavégzés céljából. A közalkalmazott munkára képes állapotban megjelenési és rendelkezésre állási kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a munkavégzéshez szükséges élettani adottságokkal rendelkezik és megfelelő egészségi, fizikai, szellemi állapotban van, azaz munkavállaló köteles gondoskodni munkára képes állapotáról, így például alkoholt, bódítószert nem fogyaszthat, illetve a munkaidő kezdetén kellően kipihenten, megfelelő öltözetben kell megjelennie. A munkáltató a közalkalmazott munkavégzésre alkalmas állapotát a munkakezdéskor és a munkavégzés ideje alatt folyamatosan köteles ellenőrizni, illetve a közalkalmazott is köteles a munkára képes állapotát érintő lényeges körülményekről a munkáltatót tájékoztatni. Ha a közalkalmazott nincs munkára képes állapotban, nem állítható munkába, illetve a megkezdett munkától el kell tiltani. Ha a jogszabály arról külön nem rendelkezik, az ellenőrzés módját a munkáltató határozza meg, a munkavállaló pedig az együttműködési kötelezettsége folytán köteles magát az ellenőrzésnek alávetni. Így például a kérdés kapcsán, „ha valaki ittasan megy be dolgozni”, a szeszesital fogyasztásának a tilalmára vonatkozó szabályok megtartásának az ellenőrzése végett a munkáltató a közalkalmazottat alkoholszonda vizsgálat elvégzésére kötelezheti. Megjegyzem, hogy a vizsgálat elvégzésében való közreműködést kellő alap nélkül megtagadó közalkalmazottat a munkáltató a további munkavégzéstől eltilthatja és az eltiltás idejére munkabérét megvonhatja.

Ha munkavállaló az alkoholtól befolyásolt állapotának vagy a reá vonatkozó alkohol tilalommegtartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatban való közreműködést megtagadja, ez önmagában is alkalmas lehet a törvény szerinti hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására [MK.122.sz.]. E körben megjegyezni kívánom, hogy a munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. korábban fegyelmi eljárás megindítását tette lehetővé, azonban az új Munka törvénykönyve – 2012. évi július hónap 01. nap – hatályba lépésével megszűnt, ettől az időponttól tehát a munkáltatónak nincs lehetősége a közalkalmazott fegyelmi felelősségre vonására.

A fentiek alapján – a kérdésre válaszolva – a hazai bírói gyakorlat egységes a tekintetben, hogy a munkahelyen ittas állapotban való megjelenés vagy a munkaidőben történő alkoholfogyasztás vagy a munkahelyre történő alkoholos ital bevitele olyan vétkes magatartás, amellyel a rendkívüli felmentés arányban áll, különösen olyan közalkalmazottak esetében, akik például – mentő – járművezetőként vesznek részt a közúti forgalomban. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli felmentés esetén a felmentés szabályai nem alkalmazhatók, ezért a rendkívüli felmentéssel összefüggésben a közalkalmazottat a – minimum két hónap – felmentési idő, a felmentési időre járó távolléti díj, illetve végkielégítés – mint a felmentési időn túli további szankció – nem illeti meg, továbbá a felmentés közlésének időpontjától díjazásra nem jogosult.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.