112

Hogyan hívhat mentőt?

Hálapénz

Ha a beteg ad hálapénzt, van egy ápoló ki nem ossza el a gépésszel. Milyen jogi lehetőség van ennek behajtására? Egyáltalán el lehet fogadni a jattot?

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 15.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. §-ának (2) bekezdése szerint – melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.) 44/A. §-ának (1) bekezdése miatt a közalkalmazottakra is alkalmazni kell – a közalkalmazott munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást – borravalót, hálapénzt vagy más vagyoni értékkel bíró juttatást, pl.: ajándéktárgy elfogadása, tiszteletjegy koncertre stb. – a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. A leírtak kontextusában indokoltnak tartom először a „nem köthet ki” megfogalmazás értelmezését. Ez a megfogalmazás értelmezhető olyképpen, hogy a harmadik személy – beteg vagy annak hozzátartozója – önként adja a hálapénzt, azonban a közalkalmazottal megállapodik ebben. Amennyiben viszont a közalkalmazott egyoldalúan határozza meg a hálapénz adásának tényét, módját és mértékét – a munkáltató jóváhagyása nélkül – úgy ez jogellenes. Amennyiben a hálapénzt a közalkalmazott a munkáltató előzetes hozzájárulásával köti ki, és ennek elmaradása esetén nem nyújtja a munkáltató általi elvárható szolgáltatást és/vagy azon felüli többletszolgáltatást – álláspontom szerint – a harmadik személy követelheti a teljesítést vagy a kártérítést. A másik tényállás – nevezetesen a hálapénz elfogadása – egyértelmű tényállás, ez a magatartás csak abban az esetben jogszerű, amennyiben a munkáltató az elfogadáshoz előzetesen hozzájárult.

 

Mindezek alapján a kérdés vonatkozásában a következőket kell szem előtt tartani: egyfelől, a közalkalmazott – azaz a mentőápoló vagy a gépész – harmadik személytől – azaz a betegtől – csak a munkáltató előzetes hozzájárulása alapján fogadhat el díjazást azért a tevékenységért, amit egyébként a munkaviszonya alapján, munkaköri kötelezettségként, illetménnyel ellentételezve lát el. Ezzel összefüggésben megjegyezni kívánom, hogy e szabálytól a kollektív szerződés a közalkalmazott javára és hátrányára is eltérhet, megengedheti a hálapénz elfogadását, kifejezetten megtilthatja azt, illetve fegyelmi szankciókat – hátrányos jogkövetkezményeket – is kilátásba helyezhet a tiltás megsértése esetére.

 

Hangsúlyozni kívánom, hogy abban az esetben, ha a munkáltató a hálapénz – borravaló – kérdésben nem nyilatkozik, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a hálapénz elfogadása tiltott. Abban az esetben viszont, ha a munkáltatónak tudomása van arról, hogy közalkalmazottai között gyakorlat a borravaló, hálapénz elfogadása, de ezzel kapcsolatosan hosszabb időn keresztül nem nyilatkozik – quasi szemet huny -, akkor a későbbi szankcionálásnak sem lesz meg feltétlenül a jogalapja. Azonban ha a munkáltató a borravaló, hálapénz elfogadását engedélyezi, akkor ezt nem kalkulálhatja be a munkabér – illetmény – összegébe, nem csökkentheti azt egy feltételezett hálapénznek megfelelő összeggel, mivel ezt az Mt. 52. § (3) bekezdése kifejezetten megtiltja. Ettől a szabálytól az Mt. 57. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján sem a felek megállapodása, sem kollektív szerződés nem térhet el!

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.