112

Hogyan hívhat mentőt?

Önként vállalt többletmunka

Az alábbi levelet kapták az állomásvezetők a mai napon a régióvezetéstől, ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:

– jelenleg, a KICS-ben az ápolói tevékenységen túl, amit a mentőállomáson végez a dolgozó, mentésirányítóként, többletfeladatos szerződés keretében 60 órát dolgozik, ha jól értem, ennél lényegesen kevesebb bérért. Átszerződhet-e ő, innentől fogva önként vállalt többletmunkára?

– ha jól értelmezem, így a kapott bér az alábbiak szerint alakul: 100% bér + 50% rendkívüli munkavégzés pótléka + 25% a többletmunka pótléka, így ez az alapórabér 175%-a.

– erre jönnek még a délutáni, éjszakai és ünnepnapi pótlékok. Ez nem túl szép így? Jól értem ezt?

– sajnos a szerződést nem kaptuk meg, így nem tudjuk, hogy ez most köthető-e egy bizonyos mentőállomásra, valamint határozott időre? (Nekem pl. tavasztól másodállásom van őszig, amit még így sem mondanék fel valószínűleg, mert az biztosabb mint ez…)

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ

A válaszadás időpontja: 2018. december 29.

Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

Az önként vállalt többletmunka végzését az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) szabályozza.

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: munkáltató) az Eütev. 12/B. § alapján – a hivatkozott levélben meghatározott mentőgépkocsi-vezető, mentő-technikus és mentésirányító munkakörben foglalkoztatott mentődolgozóknak (a továbbiakban: mentődolgozó vagy munkavállaló) biztosít lehetőséget önként vállalt többletmunka végzésére az erre irányuló külön megállapodás keretében. A megállapodást – figyelemmel a Eütev. 12/B. § (3) bekezdésére – írásba kell foglalni. A megállapodást határozatlan időre vagy határozott időre, legalább a munkáltatónál irányadó munkaidőkeret tartamára, munkaidőkeret hiányában egy hónapos határozott időre lehet megkötni.

 

A törvény értelmében a mentődolgozó a munkaidőkeret átlagában számított heti 48 órás, a munkáltató által elrendelhető munkaidőn felül többletmunkát vállalhat (a továbbiakban: önként vállalt többletmunka), amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkaidőkeret átlagában a heti 12 órát [Eütev. 12/B. § (1) bek.]. Erre – valamint az Eütev. 12/F. § (4) bekezdés a) pontjára valamint az (5) bekezdésben foglaltakra – figyelemmel a törvény a mentődolgozó munkavégzésének (elrendelhető és önként vállalt) együttes időtartamát heti 60 órában határozza meg. Ebből következően az egy naptári napra eső egészségügyi tevékenységek időtartama a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha másod vagy akár harmad állásban a mentődolgozó több egészségügyi szolgáltatóval áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy alkalmazottként és vállalkozóként is tevékenykedik.

 

Másképpen: a mentőgépkocsi-vezető, mentő-technikus és mentésirányító munkakörben dolgozó munkavállaló heti átlagban a rendes – és a rendkívüli – munkaidő beosztásán felüli időben maximum 60 óra önként vállalt többletmunka végzésére van lehetősége. Példaként; mentőgépkocsi-vezető adott héten 3 napra 12 órás szolgálatra (rendes munkaidő beosztás), és egy napra 8 órában rendkívüli munkavégzésre kerül beosztásra, ez 44 órát jelent. Ezen az időn felül – munkáltatóval kötött megállapodása értelmében – önként vállalt többletmunka keretében további 16 óra többlet munkavégzésre oszthatja be a munkáltató a mentődolgozót.

 

A törvény a mentődolgozó által önként vállalt többletmunka után – figyelemmel az Eütev. 14/A. § második mondat második fordulatára – a rendes munkaidőre járó munkabérén felül 75% bérpótlék megfizetésére kötelezi a munkáltatót. A bérpótlék számítási alapja a munkavállaló alapbére. Megjegyezni kívánom, hogy amennyiben a munkavállaló azonos időszakra több jogcímen is bérpótlékra válik jogosulttá, akkor mindegyiket önállóan, az alapbér (alapilletmény) mint számítási alap alkalmazásával kell meghatározni.

 

Másképpen: a fenti példánál maradva a mentődolgozó által teljesített 16 óra önként vállalt többletmunkát a rendes illetményén (100%) felül megillető pótlék (75%) összegével együtt kell kifizetni minden hónapban. Nézzük mindezt a fenti példán keresztül: ha a munkavállaló alapbére alapján számított egy órára jutó bére 1 000 Ft, akkor egy óra önként vállalt túlmunka miatt 1 000 Ft alapbér (100%), és 750 Ft bérpótlék (75%), összesen 1 750 Ft összegben (175%) – 16 óra X 1750 Ft – kell vele elszámolni illetve részére kifizetni.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.