112

Hogyan hívhat mentőt?

RSI 2 továbbképzés

A kritikus állapotú beteg ellátása néven NEM KÖTELEZŐKÉNT meghirdetett úgymond RSI 2 továbbképzés állítólag kötelező lesz minden olyan állomáson, ahol van eset-kocsi.
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben nem sikerül a vizsga, vagy nem megyek el rá, jogszerűen kirúghatnak-e? Főigazgatói utasítás szerint nem volt kötelező eddig, de mivel országosan a bajtársak passzív ellenállásába ütközött és szinte senkit nem érdekelt, így azzá teszik. 13 éve vagyok a cégnél, de az utóbbi hónapokban a megalázó fizetés és a főnöki pökhendiség, valamint, hogy olyan autóval vagyunk kénytelenek vonulni, ami életveszélyes, arra sarkall, hogy semmi kedvem ne legyen hozzá és nem is nagyon érdekel sem az RSI sem a sok agyoniskolázott mentőtiszt, aki instruktorként teszi az agyát a vizsgán (lásd RSI 1 képzés) kb. összesen 5 vonult órával. Köszönöm a választ!

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 14.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 51. §-ának (2) bekezdése szerint – melyet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény (Kjt.) 44/A. §-ának (1) bekezdése miatt a közalkalmazottakra is alkalmazni kell – a munkáltató köteles a közalkalmazottnak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Idetartozik a munkáltatói utasítás teljesítéséből eredő költség is, amibe beleértendő a munkáltatói kötelezés alapján lefolytatandó tanulmányok, tanfolyamok, szakmai továbbképzések költsége is. Ennek megfelelően a közalkalmazott köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon, szakmai továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. Nem küldhető például gyermekét egyedül nevelő közalkalmazott olyan tanfolyamra, továbbképzésre, ami akár több héten át a lakóhelyétől pl. több száz kilométerre tart a munkáltató, és ahonnan nem tud hazamenni mindennap. A kötelező képzés tehát éppen olyan utasítás a munkáltató részéről, mintha munkavégzést rendelne el, ezért ennek ideje munkaidőnek számít – mivel a képzéssel érintett időszakban is tekintettel kell tehát lenni a munkaidőre vonatkozó szabályokra -, amelyre a közalkalmazottat munkabér illeti meg.

 

A munkáltató tehát elvileg – ha az nem jár a közalkalmazottra nézve hátránnyal – bármilyen irányultságú szakmai továbbképzést szervez a munkahelyen – legyen az a munkavégzéssel összefüggő vagy nem, kötelező vagy fakultatív, munkaidőn belül vagy azon kívül szervezet -, kötelezheti a közalkalmazottat, a közalkalmazott pedig nem kérdőjelezheti meg a döntést. Megjegyzem, hogy vannak azonban olyan esetek, amikor a munkáltatónak minden közalkalmazottat kötelező oktatásban részesítenie, és azon minden közalkalmazottnak részt vennie; az egyik például a munkavédelmi, a másik pedig a tűzvédelmi oktatás. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a munkáltató utasítási jogkörének – a fentebb leírtakon túl – határt szab a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének követelménye is. Ebből következik, hogy a közalkalmazott csak olyan képzésre kötelezhető, amely indokolt, tehát pl. a munkakörének betöltését elősegíti, vagy esetlegesen más munkakör betöltését teszi lehetővé vagy jogszabály írja elő.

 

A fentiek alapján a kérdést illetően, ha a tanfolyami, szakmai továbbképzésre a kérdező közalkalmazott önhibájából nem kerül sor, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen, akár a közalkalmazotti jogviszonya is megszüntethető – alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel -, vagy pedig eggyel alacsonyabb fokozatba kell visszasorolni.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.