112

Hogyan hívhat mentőt?

Sztrájk tiltása kollektív szerződésben

Tisztelt cím! Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy valóban a kollektív szerződésbe tiltják számunkra a sztrájkot?

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 13.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A sztrájkjog gyakorlása, mint a közalkalmazottat megillető alkotmányos alapjog kifejezett tiltó törvényi rendelkezés hiányában nem korlátozható, a munka törvénykönyve szerinti kollektív munkaügyi vita alanyai között felmerült, jogvitának nem minősülő, munkaviszonnyal összefüggő, kollektív szerződéses, vagy annak minősülő megállapodás eléréséhez biztosított jogra nem szűkíthető. A kérdésre válaszolva ez azt jelenti, hogy a kollektív szerződés a megkötő felek közötti kapcsolatrendszert szabályozhatja, így a munkáltató és a szakszervezet sztrájkkal kapcsolatos eljárását, de erre is irányadó, hogy a kollektív szerződés rendelkezése jogszabállyal ellentétes nem lehet, csak ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg, vagy ha az elérést jogszabály kifejezetten lehetővé teszi [Mt. 277. § (4)-(5) bek.]. Az előbbiekből következik, hogy a kollektív szerződés a sztrájktörvénnyel ellentétesen nem írhat elő tilalmat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazott a sztrájkhoz való jogát nem gyakorolhatja, ugyanis a sztrájktörvény jogellenes sztrájkot meghatározó esetei kógensek [Sztv. 3. § (1) bek.].

 

A fentiek alapján tehát a kollektív szerződés a sztrájktörvénnyel ellentétesen nem írhatja elő, hogy sztrájk jogszerűen csak kollektív szerződés hatálya alatt gyakorolható, mert az a közalkalmazott sztrájkhoz való joga gyakorlását ellehetetlenítené.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.