112

Hogyan hívhat mentőt?

Több helyszínen történő munkavégzés. Munkába járási idő.

A munkaszerződésemben a főtelephelyem mellett további kettő telephely van megjelölve, melyeken kiküldetés nélkül kell szolgálatot teljesítenem. A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tömegközlekedést használva az oda- és visszaút idejének (menetidő) kifizetését igényelhetem-e a munkáltatótól? A fenti esetben egy 12 órás szolgálat bő 14,5 órámat teszi ki, tehát a szabadidőm kárára vesztegetek el 2,5 órát. Szíves válaszát köszönöm!

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 24.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

Utazási költségtérítést a munkáltató a 39/2010. Korm. rendelet értelmében a napi munkába járáshoz vagy a hétvégi hazautazáshoz köteles fizetni, ám csak akkor, ha a lakóhely (tartózkodási hely), illetve a munkahely nem egyazon településen van, illetve nem ugyanazon közigazgatási határon belül esik. A lakóhely annak a Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térség állama területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik [39/2010. Korm. rendelet 2. § d) pont].A rendelet értelmében a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló – teljes árú vagy utazási kedvezménnyel megváltott, illetve üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú – bérlet, illetve a menetjegy árának legalább 86%-át. Ennek további feltétele, hogy a munkavállaló országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán, helyközi (távolsági) autóbuszjáraton, elővárosi buszon, HÉV-en, menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réven utazzon a munkavégzés helyére [39/2010. Korm. rendelet 3. § (1) bek.]. A közalkalmazott részére az Szja-tv.-ben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő – a fentebb hivatkozott 39/2010. Korm. rendelet 3. §-ában nem említett – térítés viszont akkor jár, ha a közalkalmazott munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést. Hosszú várakozás: az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja [39/2010. Korm. rendelet 2. § g) pont].

 

A fentiek okán a kérdésbeli esetben a munkaszerződésben – kinevezési okmányban – rögzített szolgálati helyeken történő munkavégzés esetén – amennyiben az a lakóhely/tartózkodási hely közigazgatási határán kívülre esik – a kérdező jogosult az utazási költségtérítésre, míg az oda- és a vissza út idejére igényelhető térítésre akkor, ha a 2,5 órás időtartam a kérdező személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.