112

Hogyan hívhat mentőt?

Túlmunka elrendelése, elszámolása

72. KÉRDÉS

Érkezett: 2022. október 22.

Kérdésfeltevés címe: Túlmunka elrendelése, elszámolása

„A túlóra elrendelése és elszámolása sem tisztázott. Valamilyen szabályra hivatkozva jelenleg a túlórákat 50% pótlékkal fizetik, illetve a berendeléssel keverik össze, miszerint, ha 72 vagy 96 órán belül rendelik el a túlórát, akkor 100% a pótlék mértéke, ha ezen túli időben rendelik el, akkor 50%. Persze ezzel is megy a játék, mert van olyan, akinek bármikor berendelve 100% jár, másnak pedig ugyanezen elv mentén 50%. Már október 15-én, a novemberi beosztás elkészítésekor elrendeltek állomásukon a gépkocsivezetőknek 40-50 túlórát, amelyet csak 50% pótlékkal fizetnek, és a törvény szerinti szabadnap kiadás szóba sem jön. A mentőszolgálatnál ez a gyakorlat jogszerű?”

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ

A válaszadás időpontja: 2022. november 9.

Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt (Kusper Ügyvédi Iroda)

A mentődolgozóra, mint egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonyára, valamint a munkáltatóra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.) meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Eszjtv. 1. § (9) bek.]. A túlmunka (rendkívüli munkaidő) elrendelésére, valamint díjazására vonatkozóan a válasz az Mt. szabályai alapján adható meg. 

Az Mt. 107. §-a a rendkívüli munkaidő fogalmát a rendes munkaidőhöz való viszonyításában határozza meg. Ennek megfelelően rendkívüli munkaidő a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá az ügyelet tartama. Ez azt jelenti, hogy a rendes munkaidőn túli munkaidőben történő munkavégzést a munkáltatónak külön el kell rendelni. A munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő magától értetődően csakis rendkívüli munkaidő lehet, hiszen a munkáltatónak a rendes munkaidőt kell beosztania, ami ezen kívül van, az valamilyen külön ok miatt elrendelt – és nem előre beosztott – munkavégzés. Itt kívánom megjegyezni, hogy a munkaidőkereten felüli munkaidő e körben azt jelenti, hogy a munkaidőkeret alkalmazása esetén az elszámolási szabályok miatt ennek kompenzálására később kerül sor.

A rendkívüli munkavégzés ellenértéke a mentődolgozót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. Eszerint a mentődolgozónak 50% bérpótlék vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, vagy a munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkaidőben végzett munka esetén. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az alapbér arányos része jár. A mentődolgozót a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként 100% bérpótlékra akkor jogosult, ha a rendkívüli munkaidőt a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra, heti pihenőidőre, vagy munkaszüneti napra rendelte el a mentőszolgálat. A munkáltató egyoldalú döntése alapján a bérpótlék mértéke 50%, ha a mentőszolgálat másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít [Mt. 143.§].

A rendkívüli munkavégzés elrendelésének ideje – „72 vagy 96” óra – nem a pótléka tekintetében van jelentősége, hanem a tekintetben, hogy az előzetesen közölt munkaidő-beosztástól eltérő foglalkoztatást a munkáltató az Mt. szerinti határidőt megtartva közli-e, mert ebben az esetben az nem eredményez rendkívüli munkaidőt. Másképpen, a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja [Mt. 95.§ (5) bek.]. Ebben az esetben a módosított munkaidő-beosztást úgy kell tekinteni, mintha a munkáltató eredendően módosított munkaidő-beosztást közölt volna, ebből következően nincs szó a rendes munkaidőn túli munkaidőben történő munkavégzésről, ezért a rendkívüli munkavégzés ellenértéke sem illeti meg a mentődolgozót. 

Az előzetesen közölt munkaidő-beosztástól eltérő időben – vagy az előírt határidőn belül, pl. „72 órán” közölt és – teljesített munkavégzés rendkívüli munkaidőnek számít, ezért erre az időtartamra a rendkívüli munkavégzés ellenértékét a mentődolgozónak el kell számolni és ki kell fizetni.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.