112

Hogyan hívhat mentőt?

Végkielégítés felmondás esetén

Tisztelt Dr Kusper Zsolt! … Omsz volt gépkocsivezetője, […] 2002. áprilisában kezdtem el dolgozni az említett cégnél, és 2015. év márciusában távoztam rendes felmondással 60 nap letöltésével. A következő kérdéssel fordulok Önhöz, jár e nekem az eltöltött idő után végkielégítés, ha igen, akkor azt az OMSZ odaadja idővel, vagy feleslegesen várok rá. Segítségét előre is köszönöm!

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 28.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

Végkielégítés akkor illeti meg a közalkalmazottat, ha a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében, a határozott időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony a határozott idő lejártával – a Kjt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott módon – szűnik meg, és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább három évet meghaladja az adott munkáltatónál vagy annak jogelődjénél. A végkielégítésre jogosultság alapfeltétele tehát, hogy a közalkalmazotti jogviszony a fentiekben felsorolt módon szűnjön meg és a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a munkáltatóval megszakítás nélkül legalább három évi időtartamban fennálljon.

 

Nem jár végkielégítés a közalkalmazottnak, ha felmentésére – az egészségügyi okot kivéve – tartós alkalmatlansága, vagy nem megfelelő munkavégzése miatt kerül sor, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294.§ (1) bek. g) pont.], ha felmentésére a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján – negyven év nyugdíjjogosultsági idő megszerzésére tekintettel – kerül sor,, továbbá ha a munkáltató szervezeti jogállásváltozása során az átvevő munkáltatóval munkaviszonyt, vagy közszolgálati köztisztviselői jogviszonyt létesít [Kjt. 25/A. § (6) és (7) bek.], ha a közalkalmazott a munkavégzési köteezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely vállalkozással teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, valamint a közalkalmazotti jogviszony automatikus megszűnése esetén, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének a végkielégítésre jogosultságot nem eredményező eseteiben; például közös megegyezéses megszüntetés, áthelyezés, rendkívüli felmentés, vagy lemondás esetén.

 

A fentiek okán a kérdezett esetben a 2015. évi március hónapban lemondással megszüntetett közalkalmazotti jogviszony végkielégítésre jogosultságot nem eredményez.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.