112

Hogyan hívhat mentőt?

A MOMSZ története és céljai

A mentők ne csak álmodják az életet, hanem éljék is meg álmukat!

 

 

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége – 2011. december 1. óta jogerősen – a Fővárosi Törvényszék által 01-02-0014632 sorszám alatt nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, szakszervezet.

 

A szervezet céljai

 

 • elsődleges kiemelt célja a magyarországi mentődolgozók munkajogi és szociális érdekeinek képviselete, továbbá
 • az érdekvédelem jogi garanciái bővüljenek, s olyan működőképes, alkupozíción nyugvó érdekegyeztetési rendszer
  jöjjön létre, amely megteremti a mentődolgozók körében az európai uniós szintű kereseti, szociális viszonyokat;
 • egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse az Országos Mentőszolgálat által foglalkoztatott munkavállalók – továbbiakban: mentődolgozók – sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit; továbbá
 • fellépjen a mentő, mint hivatás állami és társadalmi, anyagi és erkölcsi elismeréséért, valamint a mentődolgozók személyiségi és állampolgári jogainak érvényesítéséért; és
 • foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben balesetet szenvedett mentődolgozók számára a megmaradt képességeikre építve a legmagasabb szintű, számára tartós foglalkozást és önmegvalósítási lehetőséget biztosító foglalkoztatást elősegítése, támogatása, érdekeinek védelmét ellássa, valamint
 • a nyugdíjas mentődolgozók szociális érdekeinek képviseletét felvállalja.

 

Mit tesz a MOMSZ – és ezzel hogyan szolgálja a mentődolgozókat?

 

A MOMSZ alapvető feladatának tekinti elérni, illetve növelni a mentődolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését, az emberi méltósághoz való joguk védelmét.

Ennek érdekében a munkaadóval folyamatosan egyeztet, tárgyalást kezdeményez, illetőleg ha szükségét látja nyomásgyakorló akciókat szervez a mentők illetményére, igénybe vehető munkahelyi kedvezményekre és egyéb juttatásokra, továbbá a munkahelyi szabályokra, a felvételt, elbocsátást, előléptetést övező szabályokra, stb. vonatkozóan. Ezen a területen a MOMSZ komoly eredményeket ért el. A felmerülő problémák kapcsán a szakszervezet maga vállalja fel a konfrontációt, az ellentétekből adódó feszültséget leveszi tagjai válláról. Ezt meghaladóan képviseli tagjait az élet- és munkakörülményeiket érintő kérdésekben a munkáltató, a bíróság és más hatóság, illetve egyéb szervek előtt.

 

A mentő bajtársak jogainak védelmezése mellett önsegélyezés keretében biztosítja a szociális biztonság megteremtését, a mentő munka hagyományainak, értékeinek felkutatását, védelmét és propagálását.

 

 

 

 

Lépj velünk kapcsolatba!

 

Kérdésed van, szeretnéd velünk felvenni a kapcsolatot? Add meg adataidat az alábbi űrlapon és megadott elérhetőségeden hamarosan felkeresünk.

 Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.