112

Hogyan hívhat mentőt?

Rendkívüli közgyűlés

Tisztelt Momsz Tagok!

 

Dr. Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyre a meghívót alább olvashatjátok.

 

Tisztelettel meghívunk a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége rendkívüli közgyűlésére, melyet 2022. október hónap 31 –én (hétfő), 10.00 órakor tartunk.

A közgyűlés helye: Öreghalász Étterem 

Címe: 1042 Budapest, Árpád út 20-22.

 

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Rendkívüli tisztújítás: elnök, alelnökök, titkár, régióvezetők, elnökségi tag;

2. Az előző pontban foglaltakra figyelemmel módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezetének ismertetése, megtárgyalása, az új alapszabály elfogadása;

3. Egyéb

 

Amennyiben a fent meghirdetett rendkívüli Közgyűlés nem határozatképes – ha azon a tagság 50% – a plusz egy fő nincs jelen -, úgy a megismételt rendkívüli Közgyűlés változatlan napirenddel ugyanazon a helyszínen – figyelemmel a Polgári Törvénykönyv 3:76.§ (3) bekezdésében foglaltakra – ismételten összehívjuk 2022. évi november hónap 05 –én (szombat), 10.00 órára.

 

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a megismételt rendkívüli Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül már határozatképes.

 

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a fenti napirendekre vonatkozó előterjesztéseket a www.momsz.hu weboldalon teszi közzé a Szövetség elnöksége 2022. évi október hónap 10. napjától.

 

A Bajtársak megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Kelt Budapesten, 2022. évi október hónap 10. napján.

 

Dr. Kusper Zsolt

elnök

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.