112

Hogyan hívhat mentőt?

Tájékoztató a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége rendkívüli közgyűléséről

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége rendkívüli közgyűlése a meghívóban foglalt időpontban, 2023. november 25-én az ott megjelölt helyen került megtartásra. Az eredeti időpontra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt időpontban – a megjelent tagok számától függetlenül – határozatképessé válását követően a meghívó szerinti napirendi pontban tárgyalt és fogadott el határozatokat.

 

Illés István elnök úr lemondását követően a Közgyűlés visszahívta tisztségéből a korábban megválasztott, de le nem mondott vezető tisztségviselőket (alelnök, titkár), majd ezt követően új vezető tisztségviselőket választott: Lengyel Tibort tagot Elnök tisztségre, Zsupos Sándor tagot Alelnöki tisztségre, Juhász Gyula tagot Titkári tisztségre és Rákóczy László tagot Elnökségi tag tisztségre 5 éves időtartamra.

A Közgyűlés a Felügyelő bizottság tagjává – Zsupos Sándor korábbi tag új tisztségre való jelölése miatt történt lemondása miatt – választotta Csorba Ákos tagot 4 éves időtartamra.

 

A Közgyűlés a tagdíjat felülvizsgálta, és az eddigi bruttó bér 0,5%-ban megállapítottól kedvezőbben, évi 28.800 forintban határozta meg, ami havi 2.400 Ft összeg. Ezen összeg a biztonságos működéshez szükséges legalacsonyabb megállapítható érték.

A Közgyűlés 2024. évi január hónap 01. napjától a tagok részére fennálló tagságuk után fizetendő tagdíj megfizetésének módját a következők szerint teszi lehetővé a tagság számára:

 • a) banki átutalással a Szövetség CIB Banknál vezetett 10700505-69142967-51100005 számú bankszámlájára,
 • b) online bankkártyás fizetéssel a Tagnyilvántartó portálon (https://egyesuletonline.hu/login/momsz/),
 • c) bármelyik CIB bankban, számlaszámunkra történő befizetéssel,
 • d) bankkártyás és készpénzes fizetési lehetőséggel ügyfélszolgálati irodánkban (1044 Budapest, Fiumei út 18/A. fszt.).

 

A Közgyűlést ezt meghaladóan a tagdíjfizetés gyakorisága és határideje vonatkozásában a következőket fogadta el:

 • a) negyedéves díjfizetés esetén minden negyedév első hónapjának 15. (tizenötödik) napja,
 • b) éves díjfizetésnél a tárgyév januárjának 15. (tizenötödik) napja.

 

A Közgyűlés elfogadta, hogy az éves díjfizetési gyakoriság választása esetén a Szövetség éves tartamengedményt biztosítson, amelynek mértékeként 2 (kettő) hónapnak megfelelő összegű tagdíjkedvezményt javasolt. Az így számított éves díjfizetés mértéke 24.000.-Ft, azaz huszonnégyezer forint

 

A Közgyűlés az egyéb napirendi pontban elfogadta a levezető elnök külön beszámolóját, elnökségre vonatkozó értékelését.

 

Budapest, 2023. november 27.

 

Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.