112

Hogyan hívhat mentőt?

Meghívó a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége 2018. évi rendes közgyűlésére

Tisztelettel meghívunk a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége 2018. évi rendes közgyűlésére, melyet 2018. május hónap 12-én (szombaton), 09.00 órakor tartunk.

 

A közgyűlés helye: Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Díszterme

(Figyelem! A gyerekkel érkező Bajtársak gyermekeinek az iskola zárt udvarán, kulturált körülmények között sportolás és kikapcsolódás lehetőségét biztosítja a közgyűlés ideje alatt szövetségünk.)

Címe: 1073 Budapest Kertész utca 30.

 

A közgyűlés napirendi pontjai

 

1. A MOMSZ 2017. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása, az elnökség beszámolójának elfogadása;
2. A MOMSZ 2017. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása, a beszámoló elfogadása;
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évi megállapításairól, a FB beszámolójának elfogadása;
4. A MOMSZ 2018. évi költségvetési és cselekvési tervének ismertetése, megtárgyalása és elfogadása;
5. Az Elnökség javaslata alapján a MOMSZ – hatékonyabb működés érdekében küldöttgyűlési rendszerre való áttérés okán kidolgozott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabály tervezetének ismertetése, megtárgyalása, az új alapszabály elfogadása;
6. Személyi kérdések: vezető tisztségviselő(k) lemondásának tudomásul vétele, vezető tisztségre méltatlanná vált vezető tisztségviselő(k) visszahívása, vezető tisztségviselő(k) választása;
7. Felügyelő Bizottsági tag választás;
8. Egyéb

 

Amennyiben a fent meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes – ha azon a tagság 50% – a plusz egy fő nincs jelen -, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirenddel ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen ismételten összehívjuk 2018. május hónap 12 –én (szombaton), 09.30 órára.

 

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a megismételt Közgyűlés az Alapszabály 10/C. § (2) bekezdése értelmében – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – már határozatképes.

 

Felhívjuk tisztelt Bajtársak figyelmét, hogy a fenti napirendekre vonatkozó előterjesztéseket a www.momsz.hu weboldalon teszi közzé a Szövetség elnöksége 2018. április hó 27. napjától.

 

A Bajtársak megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Kelt Budapesten, 2018. évi április hónap 20. napján.

 

Dr. Kusper Zsolt
elnök

 

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.