112

Hogyan hívhat mentőt?

5.4-es végzettséghez tartozó fizetési kategória

Tisztelt Jogsegélyszolgálat! Több mint 20 éve dolgozom a Mentőszolgálatnál és egy ideje már másodállásban egy kórházban is, ahol OKJ-s képzettséget is szereztem. Jelenleg 5.4-es a MESZK által kiadott kártyám, amilyennel a kórházban “E” kategóriában vannak besorolva a munkatársaim. Kérdésem az lenne, hogy aki rendelkezik ilyen 5.4-es végzettséggel a Mentőszolgálat köteles ennek a végzettségnek megfelelő fizetési kategóriába sorolni?

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 21.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A közalkalmazottak fizetési osztálya, besorolása két elemből áll: az iskolai végzettségtől, szakképesítéstől függő, betűvel jelzett fizetési osztályba, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függő, számmal jelzett fizetési fokozatba való besorolásból. A közalkalmazottat az általa ellátott munkakör betöltésére előírt, annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell valamely fizetési osztályba besorolni, amellyel rendelkezik [Kjt. 63. § (1) bekezdés]. Az osztályba sorolásnál nem játszik szerepet, hogy a közalkalmazott hány főiskolai, egyetemi oklevéllel, középiskolai, szakmunkásképző iskolai stb. bizonyítvánnyal rendelkezik, illetőleg, hogy ezekben az oklevelekben, bizonyítványokban hány szakképzettség, szakképesítés van feltüntetve. Abban az esetben, ha a munkakört különböző szintű oklevéllel, bizonyítvánnyal be lehet tölteni, a besorolást az alapján a legmagasabb iskolai végzettség stb. figyelembe vételével kell elvégezni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Az előzőekben ismertetett besorolási szabályok alapján a közalkalmazott besorolásánál első lépésként a munkáltatónak azt kell eldöntenie, hogy a közalkalmazottat milyen feladatra alkalmazza. Ezt pontosan meg kell határoznia a kinevezési okmányban és az ehhez kapcsolódó munkaköri leírásban. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell azt a munkakört, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatják, amelyre a kinevezés szól. A munkakör kiválasztásánál az ellátandó feladatok mellett vizsgálni kell azt is, hogy a közalkalmazott rendelkezik-e azzal az iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amellyel őt az adott munkakörbe be lehet sorolni.

 

A kérdésben ugyan nem szerepel, de valószínűsítem, hogy a mentőszolgálatnál mentőápoló munkakörben dolgozik a kérdező. Munkaköre a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja szerinti egészségügyi ágazatspecifikus munkakör, amelyben az intézmény – mentőszolgálat, kórház – alaptevékenységének megfelelő szakmai feladatot kell ellátnia. A melléklet 2) pontja szerint a felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök között felsorolt ápoló/szakápoló, azon belül 3. pont alatt rögzített mentőápoló munkakör D fizetési osztályba sorolt, míg a 4. pont alatt a szakápoló munkakör D és E fizetési osztályba.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.