112

Hogyan hívhat mentőt?

Étkezési idő. A 12 órás munkarendben, hogyan és mennyi időt kell biztosítani?

Üdv! Az étkezési idő kérdésében szeretnénk állásfoglalást, 12 órás munkarendben, hogyan és mennyi időt kell biztosítani a részünkre?

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 7.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A munkaközi szünet a napi munkavégzés közben az étkezésre, a szükséges tisztálkodásra, illetőleg rövid pihenésreszolgáló időtartam. Biztosítása kötelező, ha a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje, illetve rendkívüli munkaidő egybefüggően a hat órát, illetve a kilenc órát meghaladja. A munkaközi szünet mértéke, ha a beosztás szerinti napi munkaidő, illetve a rendkívüli munkaidő együttes tartama a hat órát meghaladja húsz perc, ha a kilenc órát meghaladja, negyvenöt perc [Mt. 103.§ (1) bek. a), b) pont]. A felek megállapodása vagy a kollektív szerződés hosszabb munkaközi szünetet is meghatározhat, azonban a munkaközi szünet a felek megállapodása, illetve a kollektív szerződés rendelkezése esetén sem haladhatja meg a hatvan percet.

 

A munkáltató jogszabály vagy a kollektív szerződés rendelkezése alapján a munkaközi szünetet – az Mt. 103.§ (4) bek. alapján a munkavégzés megszakításával, ágazati, szakmai sajátosságra tekintettel – a munkaidőn belül is kiadhatja a közalkalmazott részére, ebben az esetben a munkaközi szünet időtartama a napi munkaidőbe beszámít és a munkavállalót díjazás illeti meg ([Kjt. 59.§ b) pontja]. Ha a munkáltató a munkaközi szünetet egyszerre – egy alkalommal – adja ki, a munkaközi szünet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően köteles kiadni. Azonban a munkáltató a munkaközi szünetet több részletben is kiadhatja, de ebben az esetben a munkaközi szünet egyik részletének az időtartama nem lehet kevesebb, mint húsz perc. A munkaközi szünet többi részletének a kiadása lényegében szabadon történhet, a munkaidő megszakításával.

 

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 20/1990. (XI.3.) EüM rendelet 4.§-a szerint, a munkáltató a munkafolyamatokat úgy köteles megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti munkavégzés ideje a napi hat órát ne haladja meg. Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kívánom, hogy a napi munkavégzés során biztosítandó tízperces szünetek ugyan nem az Mt. szerinti munkaközi szünetek, azonban a képernyő előtti munkavégzés megszakításával kell biztosítani azt.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.