112

Hogyan hívhat mentőt?

Milyen színű munkaruhát viselhetek?

Mit várhatok, ha fekete pólóban vonulok, és nem veszem fel a fehéret? Egyébként az év végi leltár szerint nincs ruhám! Köszönöm

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 27.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

Az általános munkajogi szabályok szerint munkaruha juttatása minden olyan munkakörben kötelező, ahol a munkavégzés miatt a ruházat védelme szükséges. Ezt figyelembe véve ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát köteles biztosítani, illetve, ha a munka jellege megkívánja, formaruhát vagy egyenruhát adhat [Kjt. 79.§]. A munkaruha- és formaruha juttatására jogosító munkaköröket a kollektív szerződésben kell meghatározni, ennek hiányában a juttatásra jogosító munkaköröket a munkáltató állapítja meg. Ennek megfelelően az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) MÜK-0024 számú Munkaruha szabályzata részletesen szabályozza a közalkalmazotti állománya munkaruházati juttatási rendjét, a juttatásra jogosító munkaköröket, a ruhafajtákat, azok kihordási idejét. A szabályzat a munkaruha viselésére vonatkozóan a kötelező jelleggel előírja a közalkalmazottnak, hogy a munkaruhát a munkavégzés során illetve rendezvény egészségügyi biztosítása során köteles viselni. A közalkalmazott a munkaruhát állomáshelyén illetve a munkáltató rendezvényein viselheti, egyéb esetben csak főigazgatói engedéllyel.

 

A fentiek okán a munkáltató jogszerűen megtilthatja a közalkalmazottnak, ha fekete pólóban vonul ki a munkáltató által biztosított – 2 darab rövid ujjú – fehér póló helyett. Megjegyezni kívánom, hogy abban az esetben, ha a munkavégzés során mindkét rövid ujjú póló elszennyeződik, és a munkáltató nem pótolja a munkaruhát, aminek következtében a közalkalmazott arra kényszerül, hogy a munkavégzés során a saját – akár fekete színű – pólóját használja, köteles a közalkalmazott saját ruházata viseléséből származó kárát megtéríteni. Viszont abban az esetben, ha a közalkalmazott a munkáltató által juttatott fehér rövid ujjú pólón bármilyen jelzést – pl. kitűző, fekete szalag – elhelyez, a munkáltató csak akkor tilthatja meg annak viselését, ha – a munkáltató a jogorvoslattal támadható – egyoldalú jognyilatkozatát megindokolta. Ezzel összefüggésben kiemelni kívánom, hogy a közalkalmazott igényelheti a munkáltató egyoldalú jognyilatkozat írásba foglalást, azonban jogának gyakorlásánál figyelembe kell vennie a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, következésképpen ez nem vezethet a munkáltató zaklatására.

 

A kérdés második felére vonatkozóan fontos hangsúlyozni, hogy a közalkalmazottnak juttatott munkaruha esetében annak kihordási idejét kell figyelembe venni minden esetben, nem pedig az év végi leltár szerinti kimutatást. Ugyanis a leltár szerinti kimutatás a fellelhető darabszámot rögzíti, míg a kihordási idő a munkaruha viselésének az idejét határozza meg.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.