112

Hogyan hívhat mentőt?

Rendelkezésre állás

„Egy olyan kérdés merült fel az állomásunkon, hogy az egyik ápoló éjszakás volt, de nem volt gépésze. Az ics azt mondta neki kb. 20 óra körül, hogy menjen nyugodtan haza, mert biztosan nem lesz rá szükségük, van 4 szabad ápoló a városban, ha valaki leambulál, akkor van kiből választaniuk. Beszélt az állomásunk főápolójával, aki azt mondta neki, hogy ne menjen haza, aludjon bent, mert nem lesz meg az óraszáma. Véleményem szerint, ha a munkáltató hozza meg ezt a döntést, akkor ugyan úgy el kell számolnia az aznapi szolgálati munkaidőt 12 órában, és maximum az lehet a kikötése, hogy elérhető legyen telefonon és ha mégis szükség lesz rá, akkor vagy jöjjön vissza, vagy érte küldenek valakit. Nekem nem logikus, hogy ilyenkor akár 1 munkaóra elszámolásával is haza lehessen küldeni valakit.”

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
A válaszadás időpontja: 2022. november 28.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt (Kusper Ügyvédi Iroda)

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló mentőápoló munkavégzésére a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.) megállapított eltérésekkel kell alkalmazni [Eszjtv. 1. § (9) bek.].
A mentőápoló egészségügyi szolgálati munkaszerződése alapján köteles a mentőszolgálat munkáltató irányítása szerint munkát végezni, illetőleg a munkáltató köteles a mentődolgozót foglalkoztatni és munkabért fizetni. Ez azt jelenti, hogy a mentődolgozó köteles a mentőszolgálat, mint munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni, munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, munkatársaival együttműködni [Mt. 52. § (1) bek. a) – e) pont].
A rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése – ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően nem rendelkezik – előfeltétele a munkáltatói kötelezettségek teljesítésének, ezáltal a bérfizetési kötelezettségnek is. Ebből pedig az következik, hogy a mentőápoló a munkaidő tartama alatt folyamatosan köteles rendelkezésre állni abban az esetben is, ha valamilyen körülmény miatt nem kell munkát végeznie. Ha tehát a mentőápolónak „nem volt gépésze”, vagyis a mentőszolgálat átmenetileg nem tudja beosztása szerinti munkaidejében foglalkoztatni a mentőápolót, a munkáltató rendelkezésére kell állnia a munkavégzési – vagy a munkáltatói utasítás szerinti – helyén mindaddig, amíg a munkáltató nem mentesíti rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ebből pedig az következik, hogy ha a teljesítés nem a munkavállaló oldalán felmerült okból lehetetlenül, úgy a munkavállaló – teljesítés hiányában is – díjazásra jogosult.

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.