112

Hogyan hívhat mentőt?

Túlóra elszámolás

Tisztelt Dr. Kusper Zsolt Úr! Tisztelettel kérdezném, hogy a túlóra elszámolás szabályos-e, hogy 0,5 órát számolnak el pl.:19:22-kor érkezünk be állomásra rendbe rakjuk az autót 19:50 öltözés 20:10 és indulás haza! Erre 0,5 órát számolnak el!! Ha nem végezzük el a rendbe rakást feltöltést fegyelmivel fenyegetnek! Másik kérdésem, ha ma felhívnak, hogy holnap menjek be az túlóra 150%? vagy, tervezett túlórának írják el!!!! Mert nálunk tervezettnek számolják! Válaszát Tisztelettel Köszönöm!!

 

A KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ
Válaszadás időpontja: 2015. április 24.
Válaszadó: Dr. Kusper Zsolt

 

A törvény meghatározza a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszony keretében történő munkavégzésével kapcsolatos alapvető kötelezettségeit; a közalkalmazotti a munkáltató által előírt munkaidőben köteles megjelenni, és a munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni. A közalkalmazott munkaidejének mértékét a kinevezési okmánya határozza meg. Ha a munkáltató a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkaidőn felül, vagy az előre közölt munkaidő-beosztástól eltérő időpontban is rendelkezésre állásra, illetve munkavégzésre kötelezi, rendkívüli munkaidőről beszélünk [Mt. 107. §]. A rendkívüli munkaidőre több törvényi korlát vonatkozik, így például évente nem haladhatja meg a 250 – kollektív szerződés alapján legfeljebb a 300 – órát. A rendkívüli munkaidőre bérpótlék vagy legalább a rendkívüli munka­idő mértékével egyező szabadidő illeti meg a közalkalmazottat [Mt. 143. §]. E körben hangsúlyozni kívánom, hogy nincs törvényes lehetőség arra, hogy a munkáltató korlátozza az elismert rendkívüli munkaidő mértékét.

 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a napi, illetve heti munkaidő maximális időtartama az egyhuzamban ledolgozható órák számát jelenti, következésképpen ebből a szempontból mindegy, hogy előre beosztva, rendes munkaidőként, vagy pedig valamely pihenőidő, munkaszünet terhére, rendkívüli munka­időként kell dolgoznia a közalkalmazottnak. E szabályoktól sem egyéni megállapodással (munkaszerződéssel, kinevezési okmánnyal), sem kollektív szerződéssel nem lehet a munkavállaló hátrányára eltérni [Mt. 43. § (1) bek., 135. § (2) bek. d) pont], kivéve ott, ahol ezt a törvény lehetővé teszi [pl. ha a munkavállaló a munkáltató tulajdonosának hozzátartozója, vagy pedig készenléti jellegű munkakörben dolgozik az Mt. 99. §-ának (3) bekezdése alapján; illetve az egészségügyi tevékenység keretében a heti munkaidő 60 óra is lehet az Mt. 135. §-ának (5) bekezdése szerint].

 

A munkáltató jelenlegi működésében az az időtartam is rendkívüli munkaidő, amelyet a munkáltató formális elrendelése, utasítása nélkül, de a munkáltató érdekében dolgozva tölt a közalkalmazott, és amely teljesítést a munkáltató utólag tudomásul vesz. Vagyis abban az esetben, ha a közalkalmazott a törvényes munkaidő lejárta után pl.: 19:22 órakor érkezik vissza az állomáshelyére és ezt követően 19:50 óráig utómunkálatokkal tölti az idejét, akkor ez az időtartam rendkívüli munkavégzésnek minősül, ezért a közalkalmazott elismert teljesítését megfelelően díjazni kell, nem lehet utólag “meg nem történtnek” tekinteni. Azonban ki kell emelni, hogy a munkáltató munkaidőkeretben foglalkoztatja a közalkalmazottakat, vagyis a mentőszolgálat – a törvény erejénél fogva – a munkaidőkereten felüli munkaidőt, az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidőt minősíti rendkívüli munkaidőnek. Ebből következik, hogy annak megállapítása, hogy rendkívüli munkaidő igénybevétele történt-e a közalkalmazott foglalkoztatása során, általában a munkaidőkeret leteltét követő elszámolás során kerülhet sor. Következésképpen a mentőszolgálat akkor jár el jogszerűen, ha a rendkívüli munkavégzés idejét utólag számolja el, azaz a munkaidő beosztás szerinti munkaidőt és azt meghaladóan rendkívüli munkavégzéssel töltött idő összeadja, és kivonja a heti munkaidőkeret idejét, és az így kimutatott rendkívüli munkavégzés idejét garantált illetménye és ezen felül ötven százalék pótlékkal elszámolja.

 

A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelése estén, illetve a munkaidő- beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladó, a munkaidőkereten, vagy az elszámolási időszakon felül végzett munkáért a közalkalmazottat a garantált illetménye és ezen felül ötven százalék pótlék vagy szabadidő illeti meg. A szabadidőt, illetve a pihenőnapot (pihenő­időt) – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a szabadidőt, illetve a pihenőnapot (pihenőidőt) legkésőbb az adott munkaidőkeret végéig kell kiadni.

 

Ha tehát a kérdezőt felhívják, hogy a szabadnapján – azaz nem pihenőnapon, hanem olyan munkanapon, amikor a rendes munkaórák száma nulla – rendkívüli munkavégzést teljesítsen, akkor – az általános szabály a pénzbeli ellenérték megfizetésének a kötelezettsége, de a felek erre irányuló megállapodása esetén – kiadható neki ugyanannyi óra pihenőidőként egy másik munkanapon. Amennyiben a közalkalmazott vasárnap, a pihenőnapján teljesít rendkívüli munkavégzést, akkor ebben az esetben is csak a garantált illetményén felül ötven százalék pótlékra is jogosult, ugyanis a rendkívüli munkaidőre – a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre – ötven százalékos vasárnapi pótlék jár a vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzésre beosztható közalkalmazottnak. Következésképpen a munkáltató által elrendelt rendkívüli munkavégzéssel töltött idő után – függetlenül attól, hogy az tervezett –e vagy váratlan esemény miatt rendelték el – a közalkalmazottat díjazás illeti meg.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.