112

Hogyan hívhat mentőt?

Közlemény kockázati pótlék ügyében

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az Országos Mentőszolgálat belső levelező rendszerében e-mailben arról tájékoztatta a mentődolgozókat, hogy “A bíróság január 28-án ítéletet hirdetett a MOMSZ által képviselt mentődolgozók kockázati pótlék iránti perében. A tanúk meghallgatása, a rendelkezésre bocsájtott iratok, kockázatértékelés és a vonatkozó jogszabályok alapján a bíróság az Országos Mentőszolgálat, mint alperes elleni keresetet elutasította.”

 

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) tagjai képviseletében elmaradt kockázati pótlék megfizetése iránt a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt az Országos Mentőszolgálat ellen indított perben a Tisztelt Bíróság meghozta ítéletét, amelyben a gyulai felperesek keresetét szakértő kirendelése mellőzésével elutasította.

 

 

Álláspontunk szerint az elsőfokú ítélet megalapozatlan, mert a Tisztelt Bíróság úgy hozta meg a döntését szakkérdésben, hogy ítéletét csak a tanúbizonyítás és az alperesi okirati – elsődlegesen az Országos Mentőszolgálat által kiadott 2011. évi Kockázatértékelés – bizonyítékokra alapozta. A MOMSZ a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által első fokon hozott ítélete ellen fellebbezést nyújt be. Ez azt jelenti, hogy nem minden perben hozott itéletet a Bíróság – mint ahogy ezt az Országos Mentőszolgálat hírlevelében közétette -, hanem csak és kizárólag a gyulai – még perben álló – mentődolgozókra, mint felperesekre, de mivel az ítélet nem jogerős, ezért rájuk nézve az itélet joghatás kiváltásával nem jár.

 

Mindezek alapján hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kívül elsőfokú itélet egyik megyében sem született még. A Bíróságok mindenütt annak érdekében, hogy érdemben megalapozott döntést hozhassanak, szakértő kirendelését rendelték már el vagy ezt követően fogják. A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az igazságügyi szakértő kirendelésében élen jár, ugyanis 2014. évi január hónap 30. napján alperesi indítványra az igazságügyi szakértők által készített szakvéleményre alperes által feltett kérdések megválaszolása továbbá a feltett kérdésekkel összefüggő más szükséges megállapítások közlése megtörtént.

 

Az igazságügyi szakértők egyértelműen megállapították, hogy ” a felperesek a mentőtist, mentőápoló és mentőgépkocsi-vezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jelentős munkahelyi kockázatoknak vannak kitéve, amelyek közül a pszichoszociális kockázatok, – a pszichológus szakértő véleményre alapozva – egészségkárosító mértékűek.”

 

Az Országos Mentőszolgálat a fenti cselekedetével megsértette a MOMSZ jó hírnevéhez fűződő jogát, ezért a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége jogi eljárást kezdeményez, mert az Országos Mentőszolgálat szándékosan a való

tényt hamis színben tüntette fel, ezzel megtévesztve a mentődolgozókat.

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.