112

Hogyan hívhat mentőt?

2023. Éves rendes közgyűlés

Kedves MOMSZ tag bajtársunk!
 

Tisztelettel meghívunk a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége évi rendes közgyűlésére, melyet

2023. május hónap 19 –én (péntek), 09.30 órakor tartunk.

A közgyűlés helye: Öreghalász Étterem

Címe: 1042 Budapest, Árpád út 20-22.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. A MOMSZ 2022. évi szakmai munkájának, pénzügyi beszámolójának értékelése és

megtárgyalása, az elnökség beszámolójának elfogadása;

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022. évi megállapításairól, a FB beszámolójának

elfogadása;

3. A MOMSZ 2023. évi költségvetési és cselekvési tervének ismertetése, megtárgyalása és

elfogadása;

4. Szakmai csoportok létrehozása, indokainak ismertetése, megtárgyalása és elfogadása, tag

megválasztása;

5. Felügyelő bizottsági tagok újraválasztása;

6. Tagdíjemelés mértékének a megtárgyalása és elfogadása;

7. A fenti változások miatt a MOMSZ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabály tervezetének ismertetése, megtárgyalása, az új Alapszabály elfogadása;

8. Egyéb

Amennyiben a fent meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes – ha azon a tagság 50% – a plusz egy fő nincs jelen -,

úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirenddel ugyanazon a helyszínen – figyelemmel a Polgári Törvénykönyv

3:76.§ (3) bekezdésében foglaltakra – ismételten összehívjuk 2023. évi május hónap 26. napjára (péntek), 09.30 órára.

Tekintettel az eddigi évek gyakorlatára, amelyekben a tagság fele + 1 fő nem jelent meg a közgyűlésen,

így a megismételt közgyűlés lesz várhatóan a határozatképes.

Felhívjuk tisztelt tagság figyelmét, hogy a megismételt rendes közgyűlés a megjelent tagok számára

tekintet nélkül már határozatképes.

Felhívjuk tisztelt tagság figyelmét, hogy a fenti napirendekre vonatkozó előterjesztéseket a

weboldalon – www.momsz.hu – teszi közzé a MOMSZ elnöksége 2023. évi május hónap 03. napjától.

Tájékoztatjuk a tisztelt tagot, hogy a tagság igazolása és a jelenléti ívben a részvétel regisztrálása a

Közgyűlés helyszínén és napján 09.00 és 09.30 óra között történik, ezért kérjük a Közgyűlésen részt

venni kívánó tagtársakat a regisztráción megfelelő időben történő megjelenését.

Megjelenésedre feltétlen számítunk!

 

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.