112

Hogyan hívhat mentőt?

MENTŐ ÉLETKÉPEK-fotópályázat

Feladat:

A mentők munkáját bemutató érdekes, megható, vidám, vagy vicces fotók készítése.

A pályázat 1 fordulós. A képeket a fotopalyazat@momsz.hu email címre kérjük beküldeni, beküldési határidő: 2019. szeptember 30. 23 óra 59 perc

A beküldött fotók a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (a továbbiakban: MOMSZ) Facebook közösségi oldalán lesznek láthatók és lájkolhatók, melyek közül a legjobb 3 képet a közönség segítségével választja ki a szakmai zsűri.

 

Értékelés: 

A szakmai zsűri a legtöbb lájkot elért 30 kép közül választja ki az első három helyezettet, őket díjazásban részesíti. A legtöbb lájkot kapó kép készítője közönségdíjat kap.

 

A szakmai zsűri tagjai: 

Dr. Kusper Zsolt a MOMSZ elnöke, Horváth Attila újságíró (Magyar Hang, ATPszövegiras.hu), Halász Nóra fotóriporter (Magyar Hang, Budapester Zeitung).

 

Pályázati feltételek, tudnivalók:

A fotópályázaton részt vehet bárki foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül, aki 18. életévét betöltötte.

Pályázni interneten keresztül a fotopalyazat@momsz.hu email címen lehet 2019. augusztus 26-tól.

Egy pályázó maximum 3 önálló képpel nevezhet. Képmontázzsal nem lehet pályázni.

 

Nyertesek és nyeremények:

A pályázók között I., II., III. helyezettet és egy közönségdíjast hirdetünk.

 

Díjazás:

1.helyezett: 25 ezer forint értékű drón

2.helyezett: 15 ezer forint értékű sportkamera

3.helyezett: 10 ezer forint értékű vásárlási utalvány

Közönségdíj: könycsomag

 

A zsűri által kiválasztott nyertes és a közönségdíj nyertesének nevét a MOMSZ 2019. október 10-én hirdeti ki. A nyerteseket e-mailben értesíti ki a MOMSZ. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át 2019. november 6-án megrendezésre kerülő díjátadón és kiállítás megnyitón (a kiállítás helyszíne szervezés alatt van, ezért a részletekről később adunk tájékoztatást). A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) a nyerteseket terheli. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 90 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

 

 

Felelősség:

A képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait, különös nem sérthet betegjogokat.

A MOMSZ a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget! Harmadik személyek jogainak esetleges megsértéséért a résztvevő kizárólagosan felel. A MOMSZ semmilyen körülmények között nem tekinthető felelősnek a pályázaton való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, és tőle semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatás nem követelhető. A MOMSZ a beküldött pályaművek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A pályázat a MOMSZ szándékától eltérő okokból történő részleges vagy teljes késedelme, visszavonása vagy megszakítása esetén a MOMSZ -ot semmilyen felelősség nem terheli.

A MOMSZ fenntartja a jogot, hogy a jelentkezést elutasítsa, amennyiben az nem felel meg e szabályoknak, vagy ha a benyújtott pályamű harmadik személyek jogait sérti, ide értve ez alatt különösen a betegjogot, vagy obszcén jellegű.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a MOMSZ a publikációkban, ide értve a pályázattal kapcsolatos publikációt is, kiállításon, a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez képeiket térítésmentesen használják.

A résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy beszerezte a fényképen szereplő valamennyi személy hozzájárulását a fénykép közzétételéhez. Amennyiben a győztes felvétel gyermekek felismerhető képét tartalmazza, a fénykép készítőjét felkérik, hogy nyújtsa be a kiskorú szülei vagy gondviselője által aláírt engedélyező nyilatkozatot a fénykép felhasználásához.

Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: „MENTŐ ÉLETKÉPEK fotópályázat”. A levélben pedig kérjük feltüntetni a szerző nevét, elérhetőségét.

 

Formai és technikai követelmények

Képfile technikai feltételek:

filetípus: JPEG

Minimális befoglaló méret: 1000×1000 pixel

Maximális befoglaló méret: 4000×4000 pixel

A képek keretezését vízjelezését, dátumozását mellőzzék

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!

A fotók manipulálásának számít:

 • Képelemek kiretusálása/hozzáadása
 • A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.
 • Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

 

Nem számít a fotó manipulálásnak:

 • A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.
 • A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
 • A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
 • Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő képeket a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsge szakmai zsűrijének nem áll módjában elfogadni és értékelni!

 

Szervező és adatfeldolgozás:

A fotópályázat szervezője a Magyarországi mentődolgozók Szövetsége (H-1044 Budapest IV., Fiumei út 18/A.). A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a MOMSZ végzi. A fotók beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket. A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

 

Hogyan csatlakozhatsz?

 • 1

  Kérelem letöltése

  A MOMSZ-ba való belépéshez töltsd le a Dokumentumtárból a tagfelvételhez és a tagdíjfizetéshez rendszeresített nyomtatványt.

  arrow
 • 2

  Kérelem kitöltése

  Kérjük, töltsd ki a letöltött Tagfelvételi kérelem és a munkáltató általi tagdíjfizetéshez a Megbízás tagdíj levonásra nyomtatványokat.

  arrow
 • 3

  Kérelem beküldése

  Az olvashatóan kitöltött, dátummal és aláírással ellátott belépési nyilatkozatokat juttasd el a MOMSZ postacímére:
  1044 Budapest IV.,
  Fiumei út 18/A. Fszt.2.

  arrow
 • 4

  Tagfelvétel visszaigazolása

  A csatlakozási dokumentumok benyújtását követően MOMSZ tagjává történő megválasztásod 15 napon belül e-mailben visszaigazoljuk.